2010. május 9., vasárnap

A sokat emlegetett görög nyugdíj

A magyar újságírók nem szoktak dokumentálódni mielőtt maszlaggal etetik és uszítják a népet??

Idézet az EU-25 Európai Uniós információs adatbázisából. Ez a megszorítások előtti helyzet volt!

Öregségi nyugdíj

Jogosultság feltételei
Görögországban az öregségi nyugdíjkorhatár az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében dolgozó férfiaknál 65 és nõknél 60 év. Azoknak a férfiaknak és nõknek, akik 1993. január 1-je után létesítettek elsõ ízben biztosítási jogviszonyt, a nyugdíjkorhatár egységesen 65 év.
Az öregségi nyugdíjra jogosultsághoz mindkét esetben legalább 4.500 járulékfizetéssel fedezett munkanap szükséges.
Az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében munkát vállaló személyek esetében:
A teljes nyugdíjhoz szükséges:
 • 37 év biztosítási idõ (vagy 11.100 nap) korhatár nélkül - EZT EMELTÉK MOST 40-RE!
 • A 62 éves férfinak és az 57 éves nõnek 10.000 munkanap biztosítási idõ
 • 58 éves férfinak 10.500 munkanap biztosítási idõ
 • A 60 éves férfinak és az 55 éves nõnek, aki 4.500 nap biztosítási idejébõl legalább 3.600 napot nehéz és egészségtelen munkakörben dolgozott, és ebbõl legalább 1.000 nap a korhatárt megelõzõ 13 évre esik
 • Az 55 éves nõnek, akinek van eltartott vagy rokkant gyermeke 5.500 munkanap biztosítási idõvel kell rendelkezni
A csökkentett nyugdíjhoz szükséges:
 • 65 éves nõ és férfi rendelkezzen 3.500 biztosítási nappal (átmeneti szabály 2008. 12.31-ig)
 • 60 éves férfinak és 55 éves nõnek 4.500 munkanap szükséges, amibõl 100 munkával töltött nap a korhatárt megelõzõ 5 évben volt
 • 0 éves férfinak és 55 éves nõnek 10.000 biztosításban töltött nap, amelybõl 100 a korhatárt megelõzõ 5 évre esik
 • 53 éves nõ és férfi, ha van 35 ledolgozott éve vagy 10.500 munkanapja, amelybõl 7.500 napot nehéz és egészségtelen munkakörben dolgozott
 • Az 50 éves nõnek, akinek van eltartott vagy rokkant gyermeke 5.500 munkanap szükséges
Azok a személyek, akik 1993. január 1. után létesítettek elõször biztosítási jogviszonyt:
A teljes nyugdíjhoz szükséges:
 • 37 év biztosítási idõ (vagy 11.100 nap) korhatár nélkül
 • 60 éves nõnek és férfinak nehéz vagy egészségtelen munkakörben eltöltött 4.500 munkanap vagy 15 év biztosítási idõ
 • az 55 éves nõnek, akinek van eltartott vagy rokkant gyermeke 6.000 munkanap vagy 20 év biztosítási idõvel kell rendelkezni
A csökkentett nyugdíjhoz szükséges:
 • 55 éves nõnek és férfinak 35 év vagy 10.500 nap biztosítási idõ. 60 éves kortól 15 év vagy 4.500 nap biztosítási idõ (amelybõl 750 nap a korhatárt megelõzõ 5 évre esik)
Szolgálati idõnek számító idõszakok:
 • Olyan biztosított nõ esetében, akinek 2003. január 1-je után született gyermeke után: az 1. gyermek után 1 évvel, a 2. gyermek után még 1 évvel, a 3. gyermek után 2 évvel nõ a szolgálati ideje, de összesen 4 év járulhat hozzá a szolgálati évek számához
 • A rokkantsági nyugdíj fizetésének idõszaka
 • A betegségi és munkanélküli ellátás folyósításának idõszaka
 • A II. világháború alatti részvétel az ellenállásban
 • Katonai szolgálat
 • Képzési idõ (2 évre vonatkozóan lehet az elmaradt járulékot visszafizetni)
 • Gyermekgondozási idõ
Az 1992. december 31. elõtt biztosított személyek részére az eltartott hozzátartozó után jár havi 34,94 euró kiegészítés.
Gyermekek után járó kiegészítés:
Az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében munkát vállaló személyek esetében:
 • 1. gyermek után: a nyugdíj 20%-a
 • 2. gyermek után: a nyugdíj 15%-a
 • 3. gyermek után: a nyugdíj 10%-a
Azok a személyek, akik 1993. január 1. után létesítettek elõször biztosítási jogviszonyt:
 • 1. gyermek után: a nyugdíj 8%-a
 • 2. gyermek után: a nyugdíj 15%-a
 • 3. vagy több gyermek után: a nyugdíj 12%-a
A vak személyek részére külön nyugdíj kiegészítés jár.
Az ellátás mértéke
A minimum nyugdíj összege függ az átlagkeresettől és a biztosításban töltött évek számától. Az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében munkát vállaló személyek esetében: 392,16 euró. Azon személyek esetében, akik 1993. január 1. után létesítettek elõször biztosítási jogviszonyt: 400,30 euró. Az öregségi nyugdíj legmagasabb összege havi 2.148,84 euró. Az öregségi nyugdíj évente 14 alkalommal kerül kifizetésre.

Rokkantsági nyugdíj

Jogosultság feltételei
A görög rokkantsági nyugdíjrendszerben az ellátás összegét a biztosítási idõ hossza határozza meg, és a jogosultság akkor is megállapítható, ha a biztosítási jogviszony a megrokkanást megelõzõen megszûnt, de a jogosultsági feltételeket elõzetesen teljesítette az igénylõ.
A teljes rokkantsági nyugdíj abban az esetben jár az igénylõnek, ha keresõképességének 80%-át elveszítette. Részleges rokkantságról beszélünk 50%-os munkaképesség-csökkenés esetén.
Az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében munkát vállaló személyek esetében:
Rokkantsági nyugdíjra jogosultak azok:
 • Akik 4.500 munkanappal rendelkeznek egész aktív életükben, vagy életkortól függõen
 • 21 évesen: 300 nap
 • 22 évesen: 420 nap
 • 23 évesen: 540 nap
 • 24 évesen: 660 nap
 • 53 évesen: 4.140 nap
 • 54 évesen: 4.200 nap
Ha valaki nem felel meg a fenti feltételnek, 1.500 munkanap szükséges, amelybõl 600 napnak a megrokkanás elõtti 5 évben kell lennie.
Az 1993. január 1. után biztosított személyek esetében:
Feltételek: 4.500 munkanap vagy 15 év biztosítási idõ, 1.500 munkanap (600 nap ebbõl a rokkantságot megelõzõ 5 évben) vagy 5 év biztosítás idõ.
Életkortól függõ járulékfizetési idõszak 21 évesen 300 nap vagy 1 biztosítási idõ szükséges. Ez az idõ növelhetõ 1.500 járulékfizetési napig, ha 21 éven túl minden évben átlagosan 120 nap vagy 5 hónap biztosítási idõ adódott hozzá.
Az ellátás feltétele 4.500 nap biztosítási idõ, vagy 1.500 nap, amelybõl 600 nap a balesetet megelõzõ utolsó 5 éven belül telt. A 21 éven aluliaknak 300 nap biztosítási idõ a követelmény az utóbbi 5 éven belül. Az életkor növekedésével évente 120 nap hozzáadásával 4.500 napig nõ a követelmény.
A rokkantsági nyugdíj mértéke:
A rokkantsági nyugdíj mértéke függ az átlagkeresettõl, a biztosításban töltött évek számától és a rokkantság fokától.
Az 1992. december 31. elõtt biztosított személyek esetében: Az igénylõ teljes munkaképtelenség esetén teljes összegû nyugdíjra jogosult, - aki 50%-ban veszítette el munkaképességét a nyugdíj 50%-ára jogosult, - aki 67% mértékben rokkant, annak a nyugdíja 25%-kal csökken.
Az 1993. január 1. után biztosított személyek esetében: Az igénylõ teljes munkaképtelenség esetén teljes összegû nyugdíjra jogosult, - részleges munkaképtelenség esetén a nyugdíj 50%-ára jogosult, - normál munkaképtelenség esetén a nyugdíj 75%-a jár.
Rokkant nyugdíjasoknak járó kiegészítések eltartott családtag után:
Az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében munkát vállaló személyek esetében az eltartott hozzátartozó után havonta 34,94 euró jár. Gyermek után:
 • 1. gyermek után: a nyugdíj 20%-a
 • 2. gyermek után: a nyugdíj 15%-a
 • 3. gyermek után: a nyugdíj 10%-a
Azon személyek esetében, akik 1993. január 1. után létesítettek elõször biztosítási jogviszonyt az eltartott hozzátartozó után nem jár kiegészítés. Gyermek után:
 • 1. gyermek után: a nyugdíj 8%-a
 • 2. gyermek után: a nyugdíj 10%-a
 • vagy több gyermek után: a nyugdíj 12%-a
A nyugdíj legalacsonyabb összege: Az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében munkát vállaló személyek esetében: 392,16 euró. Azon személyek esetében, akik 1993. január 1. után létesítettek elõször biztosítási jogviszonyt: 400,30 euró.
A nyugdíj legmagasabb összege minden biztosított részére 2.148,84 euró havonta. Egyéb juttatások járnak a teljesen vak, illetve az olyan személyek részére, akik mindkét, vagy mindegyik végtagjukat elveszítették.

Hozzátartozói nyugellátások

Jogosultsági feltételek
Hozzátartozói nyugellátásra jogosultak: Az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében munkát vállaló személyek esetében:
 • Az özvegyasszony
 • A gyermek 18 éves koráig (vagy 24 éves koráig abban az esetben, ha tanul), illetve korhatár nélkül, ha a gyermek rokkant
 • Szülők és unokák, ha az elhunyt tartotta el őket
Azon személyek esetében, akik 1993. január 1. után létesítettek elõször biztosítási jogviszonyt:
 • az özvegyek
 • a gyermek 18 éves koráig (vagy 24 éves koráig abban az esetben, ha tanul, illetve korhatár nélkül, a ha a gyermek rokkant)
A hozzátartozói nyugellátás feltétele, hogy az elhunyt rendelkezzen 4.500 biztosítási nappal vagy 1.500 biztosítási nappal, amibõl 300 nap a halálát megelõzõ 5 éves idõszakra esik.
Az 1992. december 31. elõtt biztosítási jogviszony keretében munkát vállaló személyek esetében az özvegy vagy a rokkant özvegy akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha a házasság legalább 6 hónapig, vagy nyugdíjas özvegyeként legalább 2 évig tartott. Az elhunyt férj nyugdíjának 70%-a jár.
Minimum nyugdíj összege: 352,93 euró/hó. Azon személyek esetében, akik 1993. január 1. után létesítettek elõször biztosítási jogviszonyt az özvegy akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha 67%-ban rokkant, vagy ha az özvegy havi jövedelme nem haladja meg a szakképzetlen munkás minimálbérének 40-szeresét. Özvegy nyugdíjként az elhunyt házastárs nyugdíjának 50%-a jár.
Minimum nyugdíj összege: 320,94 euró/hó. 1999. január 5. után valamennyi biztosítottnak jár az ellátás, függetlenül attól, mikor lett biztosított. Utóbbi esetben az özvegy korától függetlenül három évig jogosult az ellátásra. A 40 év feletti özvegyek 3 éven túl is kaphatnak ellátást, ha nem dolgoznak, vagy nincs más nyugdíjuk. Ellenkezõ esetben az ellátás 50%-ára jogosultak. Viszont teljes ellátás jár a szellemi vagy fizikai okból legalább 67%-ban rokkant özvegynek.
Az ideiglenesen felfüggesztett vagy csökkentett összegû özvegyi nyugdíjat 65 éves kortól teljes mértékben fizetik. Ha az özvegy egyéb ellátást is kap 65 éves korában, az özvegyi nyugdíj 70%-a jár. Újabb házasságkötés esetén a nyugellátás folyósítását megszüntetik.
1992. december 31-e előtt biztosítottak esetén az árvaellátás keretében a biztosított alapnyugdíjának 20%-a jár, illetve 60%-a, ha a 18 éven aluli gyermek (24 éven aluli tanuló) mindkét szülõjét elvesztette.
Az 1993. január 1. után dolgozni kezdõ biztosítottak elhalálozása esetén az egyik szülõjét elvesztett árva az elhunyt nyugdíjának 25%-át kapja, mindkét szülõjét elvesztett árva az elhunyt nyugdíjának 50%-át kapja. A hozzátartozói minimumnyugellátás felsõ határa a biztosított nyugdíjának 100%-a. A hozzátartozói nyugellátás évente 14 alkalommal kerül kifizetésre.

Baleseti nyugellátások

Jogosultsági feltételei
A baleseti nyugellátások igényléséhez 1 nap biztosítási idõ elegendõ. Az ellátást a balesetet követõ 5 napon belül kell igényelni. A legalább 50%-os munkaképesség-csökkenés esetén az igényelhetõ baleseti rokkantsági nyugdíj megegyezik az öregségi nyugdíjnál leírtakkal. A baleseti hozzátartozói nyugellátások megegyeznek a hozzátartozói ellátásoknál leírtakkal.
További információért kérjük forduljon az alábbi szervhez:
INSTITUTE FOR SOCIAL INSURANCES (I.K.A.)
Ag. Constantinou st. 8., 102 40 Athens, Greece
Tel: 00 30 1 67 42 816
Fax: 00 30 1 67 41 377
Public Information Bureau:
Athens 00 30 1 52 34 211 / 52 30 709
Thessaloniki 00 30 1 232 005 / 232 186
E-mail: info@ika.gr
Honlap: www.ika.gr

Nincsenek megjegyzések: